:: VH atelier / Úvod

VH atelier, spol. s r.o.

Merhautova 1066/216
613 00 Brno

tel.: +420 541 240 021
fax: +420 541 240 020
e-mail: info@vhatelier.cz

IČ: 49 43 72 67
DIČ: CZ49437267
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 27-8608850237/ 0100
Výpis z OR vydal Krajský obchodní
Soud v Brně, oddíl C, vložka 12070


Ing. Pospíšil Ivo
VH atelier, spol. s r.o.
Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
tel.: +420 541 240 021
fax: +420 541 240 020
mobil: +420 602 738 430
e-mail: info@vhatelier.cz


Ing. Krčma Marek
VH atelier, spol. s r.o.
Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
tel.: +420 541 240 021
fax: +420 541 240 020
mobil: +420 605 979 902
e-mail: krcma@vhatelier.cz

Středisko Inženýrské sítě
Středisko Vodní toky, nádrže


Prezentace firmy

Projektová a inženýrská organizace založená v roce 1993 se zaměřením na zpracovávání studií, projektových dokumentací a provádění inženýrské činnosti v oblastech:

vodního hospodářství a životního prostředí

V uvedeném oboru se převážně zabýváme následujícím :

 • vodohospodářské stavby – jezy, stupně, ...
 • hrazení bystřin
 • revitalizací říčních systémů
 • protierozní ochranou pozemků
 • vodními nádržemi, rybníky
 • územními systémy ekologické stability
 • projekty péče o krajinu
 • navrhování skládek, uzavírání a rekultivace skládek
 • sběrné dvory odpadů
 • úpravy a opravy koryt vodních toků

VH atelier spol. s r.o. disponuje kolektivem 15-ti stálých pracovníků s mnohaletými zkušenostmi v dané problematice. Projekty navrhované našimi odborníky splňují náročné požadavky na ochranu životního prostředí, technické řešení a ekonomičnost stavby.
V kolektivu jsou dva pracovníci autorizovaní inženýři v oboru vodohospodářských staveb. Kromě stálých zaměstnanců spolupracujeme s dalšími externími pracovníky, které využíváme pro dílčí odborné práce např. v oboru: stavební geologie, hydrogeologie, botanika, zoologie, hydrobiologie, pedologie, rybářství, lesní hospodářství, geodezie atd.

Projektové dokumentace v daných problematikách jsou zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky s širokým softwarovým vybavením:

 • AutoCAD
 • DMT Atlas - digitální model terénu
 • MicroStation SE
 • HEC-RAS
 • Atd. ...
Zpracovávané zakázky jsou polohopisně a výškopisně zaměřeny v terénu. Zaměření je prováděno elektronickým dálkoměrem NIKON 50 resp. NIKON 300. Dle požadavku investora je lokalita navázána na JTSK a Balt p.v.. Zaměření a vlastní návrh řešení je zpracováván v digitálním modelu terénu. Výstupy jsou prováděny na plotru Hewlett-packard DesignJet 450C a DesignJet 430 do formátu A1.
Veškerou dokumentaci je mimo jiné možno předat v digitální formě ve formátu * .DWG (Autocad) nebo * .DGN (Microstation) na digitálních nosičích CD.