:: VH atelier / Reference

VH atelier, spol. s r.o.

Merhautova 1066/216
613 00 Brno

tel.: +420 541 240 021
fax: +420 541 240 020
e-mail: info@vhatelier.cz

IČ: 49 43 72 67
DIČ: CZ49437267
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 27-8608850237/ 0100
Výpis z OR vydal Krajský obchodní
Soud v Brně, oddíl C, vložka 12070


Ing. Pospíšil Ivo
VH atelier, spol. s r.o.
Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
tel.: +420 541 240 021
fax: +420 541 240 020
mobil: +420 602 738 430
e-mail: info@vhatelier.cz


Ing. Krčma Marek
VH atelier, spol. s r.o.
Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
tel.: +420 541 240 021
fax: +420 541 240 020
mobil: +420 605 979 902
e-mail: krcma@vhatelier.cz

Aktualita:
V r.2013 – 2014 byla zpracována naší firmou akce „Studie proveditelnosti stavby Suchá nádrž Vřesina“. Investorem akce je Povodí Odry, s.p.
Akce je hrazena z prostředků Operačního programu životního prostředí.

C.3.1. Situace zájmového území - suchá nádrž 1 M 1 000.pdf
C.3.2. Situace zájmového území - suchá nádrž 2 M 1 000.pdf
Program OPŽP
Středisko Inženýrské sítě
Středisko Vodní toky, nádrže


Realizace

Rok zakázky Typ zakázky

Bystřice, úprava toku, km 8,200-14,100
Název akce:

Bystřice, úprava toku, km 8,200-14,100

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2009
Finanční objem:2 mil Kč

více informací >>>

Moravanský potok
Název akce:

Moravanský potok

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2009

více informací >>>

Nedvědička, km 0,000-0,491, Nedvědice - oprava toku
Název akce:

Nedvědička, km 0,000-0,491, Nedvědice - oprava toku

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2009
Finanční objem:14 mil Kč

více informací >>>

Pravostranný přítok Křetínky ve Křetíně, km 1,210-1,415
Název akce:

Pravostranný přítok Křetínky ve Křetíně, km 1,210-1,415

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2009
Finanční objem:2 mil Kč

více informací >>>

Svratka, km 34,800-36,800, Rajhrad, Popovice - oprava toku
Název akce:

Svratka, km 34,800-36,800, Rajhrad, Popovice - oprava toku

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2009
Finanční objem:6 mil Kč

více informací >>>

Vodní dílo Fryšták, zkapacitnění skluzu
Název akce:

Vodní dílo Fryšták, zkapacitnění skluzu

Stupeň PD:STUDIE
Rok zakázky:2009

více informací >>>

Sanace Sušanky v Havířově, 2.etapa
Název akce:

Sanace Sušanky v Havířově, 2.etapa

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2009
Finanční objem:11 mil Kč

více informací >>>

VD Lobkovice, Modernizace vystrojení plavební komory
Název akce:

VD Lobkovice, Modernizace vystrojení plavební komory

Rok zakázky:2008
Finanční objem:15 mil Kč

více informací >>>

Morava, Vnorovy, LB, odstranění nánosů
Název akce:

Morava, Vnorovy, LB, odstranění nánosů

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2008
Finanční objem:13 mil Kč

více informací >>>

Morava, soutok se Syrovinkou
Název akce:

Morava, soutok se Syrovinkou

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2008
Finanční objem:4 mil Kč

více informací >>>

Jevíčka, ústí - Jevíčko, oprava toku
Název akce:

Jevíčka, ústí - Jevíčko, oprava toku

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2008
Finanční objem:11 mil Kč

více informací >>>

Senice, oprava toku, km 20,154-23,040
Název akce:

Senice, oprava toku, km 20,154-23,040

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2008
Finanční objem:3 mil Kč

více informací >>>

Vsetínská Bečva, oprava toku, v km 61,200-64,434
Název akce:

Vsetínská Bečva, oprava toku, v km 61,200-64,434

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2008
Finanční objem:5 mil Kč

více informací >>>

Vsetínská Bečva, oprava toku, v km 98,655-103,337
Název akce:

Vsetínská Bečva, oprava toku, v km 98,655-103,337

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2008
Finanční objem:8 mil Kč

více informací >>>

Punkva, km 15,440-15,690, Sloup - oprava toku
Název akce:

Punkva, km 15,440-15,690, Sloup - oprava toku

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2007
Finanční objem:1 mil Kč

více informací >>>

OR Dyje, km 2,400-2,969, Poštorná - oprava jezu
Název akce:

OR Dyje, km 2,400-2,969, Poštorná - oprava jezu

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2007
Finanční objem:2 mil Kč

více informací >>>

Svitava, Hradec nad Svitavou - oprava toku
Název akce:

Svitava, Hradec nad Svitavou - oprava toku

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2007
Finanční objem:5 mil Kč

více informací >>>

Velička, Lipov - Velká nad Veličkou, km 15,930-26,149, oprava toku a stupňů
Název akce:

Velička, Lipov - Velká nad Veličkou, km 15,930-26,149, oprava toku a stupňů

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2007
Finanční objem:5 mil Kč

více informací >>>

Morava, Kvasice - Kroměříž, km 169,250-182,867, oprava, nátrže
Název akce:

Morava, Kvasice - Kroměříž, km 169,250-182,867, oprava, nátrže

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2007
Finanční objem:10 mil Kč

více informací >>>

Morava, Rybárny - Staré Město, km 159,450-165,300, nánosy, nátrže
Název akce:

Morava, Rybárny - Staré Město, km 159,450-165,300, nánosy, nátrže

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2007
Finanční objem:4 mil Kč

více informací >>>

Suchá nádrž Padělky, k.ú. Moravany
Název akce:

Suchá nádrž Padělky, k.ú. Moravany

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2010
Finanční objem:4 mil Kč

více informací >>>

Suchá nádrž Černá, k.ú. Moravany
Název akce:

Suchá nádrž Černá, k.ú. Moravany

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2010
Finanční objem:4 mil Kč

více informací >>>

Suchá nádrž Horky, k.ú. Čeložnice
Název akce:

Suchá nádrž Horky, k.ú. Čeložnice

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2009
Finanční objem:2 mil Kč

více informací >>>

Suchá nádrž Čeložnice, k.ú. Čeložnice
Název akce:

Suchá nádrž Čeložnice, k.ú. Čeložnice

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2009
Finanční objem:4 mil Kč

více informací >>>

Protipovodňová ochrana města Lipník nad Bečvou - ochranná hráz
Název akce:

Protipovodňová ochrana města Lipník nad Bečvou - ochranná hráz

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2009

více informací >>>

Svitava, Letovice, zvýšení kapacity koryta
Název akce:

Svitava, Letovice, zvýšení kapacity koryta

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2008
Finanční objem:75 mil Kč

více informací >>>

Úprava Moravice, Velká Štáhle, km 79,015-80,285, investiční záměr
Název akce:

Úprava Moravice, Velká Štáhle, km 79,015-80,285, investiční záměr

Stupeň PD:IZ
Rok zakázky:2008

více informací >>>

PPO Klapovský potok - poldr, k.ú. Číchov
Název akce:

PPO Klapovský potok - poldr, k.ú. Číchov

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2008
Finanční objem:13 mil Kč

více informací >>>

PPO Leštínský potok, km 0,212-0,403 a km 0,530-0,972, k.ú. Číchov
Název akce:

PPO Leštínský potok, km 0,212-0,403 a km 0,530-0,972, k.ú. Číchov

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2008
Finanční objem:6 mil Kč

více informací >>>

PPO Mlýnský potok v km 0,600-1,160, k.ú. Vladislav
Název akce:

PPO Mlýnský potok v km 0,600-1,160, k.ú. Vladislav

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2008
Finanční objem:12 mil Kč

více informací >>>