VH atelier, spol.s r.o.

Merhautova 1066/216
613 00 Brno

e-mail: info@vhatelier.cz

IČ: 49 43 72 67
DIČ: CZ49437267
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 27-8608850237/ 0100
Výpis z OR vydal Krajský obchodní
Soud v Brně, oddíl C, vložka 12070


Korespondenční adresa:
Merhautova 1066/216
613 00 Brno


Ing. Pospíšil Ivo
Jednatel společnosti
mobil: +420 602 738 430
e-mail: info@vhatelier.cz

Ing. Krčma Marek
Vedoucí střediska Vodní toky, nádrže
tel.: +420 530 504 823
mobil: +420 605 979 902
e-mail: krcma@vhatelier.cz

Ing. Raček Jakub
Vedoucí střediska Inženýrské sítě
tel.: +420 530 504 828
mobil: +420 604 981 530
e-mail: racek@vhatelier.cz

:: VH atelier / Reference
Aktualita:
V r.2013 – 2014 byla zpracována naší firmou akce „Studie proveditelnosti stavby Suchá nádrž Vřesina“. Investorem akce je Povodí Odry, s.p.
Akce je hrazena z prostředků Operačního programu životního prostředí.

C.3.1. Situace zájmového území - suchá nádrž 1 M 1 000.pdf
C.3.2. Situace zájmového území - suchá nádrž 2 M 1 000.pdf
Program OPŽP
Středisko Inženýrské sítě
Středisko Vodní toky, nádrže


Realizace

Rok zakázky Typ zakázky

Kanalizace a ČOV Veselá
Název akce:

Kanalizace a ČOV Veselá

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2009

více informací >>>

Splašková kanalizace Bohdalice
Název akce:

Splašková kanalizace Bohdalice

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2008

více informací >>>

Rekonstrukce kanalizace Lipůvka - odstranění havarijního stavu
Název akce:

Rekonstrukce kanalizace Lipůvka - odstranění havarijního stavu

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2008

více informací >>>

Splašková kanalizace Nemotice
Název akce:

Splašková kanalizace Nemotice

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2008

více informací >>>

Kanalizace a ČOV Snovídky
Název akce:

Kanalizace a ČOV Snovídky

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2008

více informací >>>

Lipůvka - Horky, kanalizace a vodovod pro RD
Název akce:

Lipůvka - Horky, kanalizace a vodovod pro RD

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2008

více informací >>>

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Moravský Krumlov
Název akce:

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Moravský Krumlov

Stupeň PD:RDS
Rok zakázky:2007

více informací >>>

Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí
Název akce:

Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2007

více informací >>>

Kanalizace a ČOV Suchov
Název akce:

Kanalizace a ČOV Suchov

Stupeň PD:RDS
Rok zakázky:2006

více informací >>>

Kanalizace a ČOV Novosedly a Nový Přerov
Název akce:

Kanalizace a ČOV Novosedly a Nový Přerov

Stupeň PD:RDS
Rok zakázky:2004

více informací >>>

SV Němčice - vodovodní výtlak z ÚV Žďár do VDJ Ludíkov
Název akce:

SV Němčice - vodovodní výtlak z ÚV Žďár do VDJ Ludíkov

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2010

více informací >>>

Lažany - vodovodní výtlak z HV2 do ČS
Název akce:

Lažany - vodovodní výtlak z HV2 do ČS

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2010

více informací >>>

Svitávka - inženýrské sítě - lokalita
Název akce:

Svitávka - inženýrské sítě - lokalita

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2010

více informací >>>

Vodovod Orlovice
Název akce:

Vodovod Orlovice

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2010

více informací >>>

Propojení vodovodu Černvír - Nedvědice
Název akce:

Propojení vodovodu Černvír - Nedvědice

Stupeň PD:RDS
Rok zakázky:2010

více informací >>>

Rozšíření a zkapacitnění vodovodních řadů DV
Název akce:

Rozšíření a zkapacitnění vodovodních řadů DV

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2010

více informací >>>

Rekonstrukce vodovodu Veselá
Název akce:

Rekonstrukce vodovodu Veselá

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2010

více informací >>>

Vodovod Orlovice
Název akce:

Vodovod Orlovice

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2009

více informací >>>

Náhradní zdroje Václavice a vodovod Václavice
Název akce:

Náhradní zdroje Václavice a vodovod Václavice

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2009

více informací >>>

Náhradní zdroje Václavice a vodovod Václavice
Název akce:

Náhradní zdroje Václavice a vodovod Václavice

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2009

více informací >>>

Obec Veselá - rekonstrukce vodovodu
Název akce:

Obec Veselá - rekonstrukce vodovodu

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2009

více informací >>>

Vodovod Dolní Loučky - rozvodné řady
Název akce:

Vodovod Dolní Loučky - rozvodné řady

Stupeň PD:RDS
Rok zakázky:2008

více informací >>>

Vodovod VOV - Dolní Loučky, řady, vodojemy, ČS
Název akce:

Vodovod VOV - Dolní Loučky, řady, vodojemy, ČS

Stupeň PD:RDS
Rok zakázky:2007

více informací >>>

Vodovod Doubravník, řady, ČS
Název akce:

Vodovod Doubravník, řady, ČS

Stupeň PD:RDS
Rok zakázky:2007

více informací >>>