VH atelier, spol.s r.o.

Merhautova 1066/216
613 00 Brno

e-mail: info@vhatelier.cz

IČ: 49 43 72 67
DIČ: CZ49437267
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 27-8608850237/ 0100
Výpis z OR vydal Krajský obchodní
Soud v Brně, oddíl C, vložka 12070


Korespondenční adresa:
Merhautova 1066/216
613 00 Brno


Ing. Pospíšil Ivo
Jednatel společnosti
mobil: +420 602 738 430
e-mail: info@vhatelier.cz

Ing. Krčma Marek
Vedoucí střediska Vodní toky, nádrže
tel.: +420 530 504 823
mobil: +420 605 979 902
e-mail: krcma@vhatelier.cz

Ing. Raček Jakub
Vedoucí střediska Inženýrské sítě
tel.: +420 530 504 828
mobil: +420 604 981 530
e-mail: racek@vhatelier.cz

:: VH atelier / Informace o firmě


Informace o firmě

Společnost VH atelier, spol. s r.o. vznikla v roce 1993 z kolektivu zaměstnanců projekčního ústavu Agroprojekt Brno. V současné době disponuje kolektivem 12-ti stálých pracovníků s mnohaletými zkušenostmi v dané problematice. Projekty navrhované našimi odborníky splňují náročné požadavky na ochranu životního prostředí, technické řešení a ekonomičnost stavby.

Kromě stálých zaměstnanců spolupracujeme s dalšími externími pracovníky, které využíváme pro dílčí odborné práce např. v oboru: stavební geologie, hydrogeologie, botanika, zoologie, hydrobiologie, pedologie, rybářství, lesní hospodářství, geodezie atd.

Pro zadané stavební akce dále provádíme inženýrskou činnost zahrnující mj. jednání s dotčenými organizacemi, zajištění smluvních vztahů s vlastníky dotčených parcel, vynětí ze zemědělského půdního fondu, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zajišťujeme technický dozor investora a autorský dozor na stavbách realizovaných dle našich projektových dokumentací.

Zpracovávané zakázky jsou polohopisně a výškopisně zaměřeny v terénu. Zaměření je prováděno elektronickým dálkoměrem PENTAX V-227N. Lokalita je navázána na JTSK a Balt p.v.. Zaměření a vlastní návrh řešení je zpracováván v digitálním modelu terénu.

Ve spolupráci s geodetickou kanceláří zajišťujeme vytýčení staveb, zaměření skutečného provedení staveb, geometrické plány, popř. vklad do katastru nemovitostí.

Projektové dokumentace v daných problematikách jsou zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky s širokým softwarovým vybavením:

  • AutoCAD
  • DMT Atlas - digitální model terénu
  • MicroStation SE
  • HEC-RAS
  • GIS, ARC-VIEW
  • Atd. ...

Veškerou dokumentaci je možné předat v tištěné i v digitální formě ve formátu * .DWG (Autocad) nebo * .DGN (Microstation).

Zpracování a analýza čístírenských kalů

Zpracování a analýza čístírenských kalů
Zpracování koncepčního řešení pro čištění odpadní vody k dalšímu využití
Koncepční řešení pro modrozelenou infrastrukturu měst a obcí