VH atelier, spol.s r.o.

Merhautova 1066/216
613 00 Brno

e-mail: info@vhatelier.cz

IČ: 49 43 72 67
DIČ: CZ49437267
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 27-8608850237/ 0100
Výpis z OR vydal Krajský obchodní
Soud v Brně, oddíl C, vložka 12070


Korespondenční adresa:
Merhautova 1066/216
613 00 Brno


Ing. Pospíšil Ivo
Jednatel společnosti
mobil: +420 602 738 430
e-mail: info@vhatelier.cz

Ing. Krčma Marek
Vedoucí střediska Vodní toky, nádrže
tel.: +420 530 504 823
mobil: +420 605 979 902
e-mail: krcma@vhatelier.cz

Ing. Raček Jakub
Vedoucí střediska Inženýrské sítě
tel.: +420 530 504 828
mobil: +420 604 981 530
e-mail: racek@vhatelier.cz

:: VH atelier / Reference - podrobne informace

Realizace - podrobné informace o zakázce

Název akce:

Brno, VDJ Palackého vrch - přerušovací - rekonstrukce tech.

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2011

Projektová dokumentace pro zadání stavby řeší rekonstrukci technologické části ve vodojemu VDJ Palackého vrch - přerušovací. Rekonstrukce technologie spočívá ve výměně plovákového kuželového uzávěru za bezplovákový progresivní redukční ventil, včetně ovládacích armatur. Dále dojde k celkové výměně stávajícího ocelového potrubí za nové - nerez. Budou vyměněny armatury na potrubí za nové - litinové. Rekonstrukce technologické části bude doplněna o drobné stavební úpravy (výměna dveří, nátěr podlahy a ocelových konstrukcí apod.).