VH atelier, spol.s r.o.

Merhautova 1066/216
613 00 Brno

e-mail: info@vhatelier.cz

IČ: 49 43 72 67
DIČ: CZ49437267
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 27-8608850237/ 0100
Výpis z OR vydal Krajský obchodní
Soud v Brně, oddíl C, vložka 12070


Korespondenční adresa:
Merhautova 1066/216
613 00 Brno


Ing. Pospíšil Ivo
Jednatel společnosti
mobil: +420 602 738 430
e-mail: info@vhatelier.cz

Ing. Krčma Marek
Vedoucí střediska Vodní toky, nádrže
tel.: +420 530 504 823
mobil: +420 605 979 902
e-mail: krcma@vhatelier.cz

Ing. Raček Jakub
Vedoucí střediska Inženýrské sítě
tel.: +420 530 504 828
mobil: +420 604 981 530
e-mail: racek@vhatelier.cz

:: VH atelier / Reference - podrobne informace

Realizace - podrobné informace o zakázce

Splašková kanalizace Jezeřany-Maršovice
Název akce:

Splašková kanalizace Jezeřany-Maršovice

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2010

Projekt řeší gravitační odkanalizování splaškových vod z obcí Maršov a Jezeřany s přečerpáváním na centrální ČOV Loděnice. Jezeřany - celkem 2734m, pl. SN10 DN250 až DN500, z toho kamenina DN250 343m a DN300 dl. 507.5m, výtalky PE110 dl. 2734m; Maršovice 1744m DN250 až DN500, z toho kamenona DN250 659.5m, výtalky PE110 dl. 447m, 2xčerpací stanice se separací tuhých látek