VH atelier, spol.s r.o.

Merhautova 1066/216
613 00 Brno

e-mail: info@vhatelier.cz

IČ: 49 43 72 67
DIČ: CZ49437267
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 27-8608850237/ 0100
Výpis z OR vydal Krajský obchodní
Soud v Brně, oddíl C, vložka 12070


Korespondenční adresa:
Merhautova 1066/216
613 00 Brno


Ing. Pospíšil Ivo
Jednatel společnosti
mobil: +420 602 738 430
e-mail: info@vhatelier.cz

Ing. Krčma Marek
Vedoucí střediska Vodní toky, nádrže
tel.: +420 530 504 823
mobil: +420 605 979 902
e-mail: krcma@vhatelier.cz

Ing. Raček Jakub
Vedoucí střediska Inženýrské sítě
tel.: +420 530 504 828
mobil: +420 604 981 530
e-mail: racek@vhatelier.cz

:: VH atelier / Reference - podrobne informace

Realizace - podrobné informace o zakázce

Rek. kan. svodů a sanace sklepních prostorů - Koliště 1909/7
Název akce:

Rek. kan. svodů a sanace sklepních prostorů - Koliště 1909/7

Stupeň PD:DPS
Rok zakázky:2011

Odstranění havarijního stavu vnitřní kanalizace, statické zajištění sklepů, řešení nových vstupů ve fasádě objektu. Rekonstrukce splaškových a dešťových svodů KG125 až KG150, PP DN200