VH atelier, spol.s r.o.

Merhautova 1066/216
613 00 Brno

e-mail: info@vhatelier.cz

IČ: 49 43 72 67
DIČ: CZ49437267
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 27-8608850237/ 0100
Výpis z OR vydal Krajský obchodní
Soud v Brně, oddíl C, vložka 12070


Korespondenční adresa:
Merhautova 1066/216
613 00 Brno


Ing. Pospíšil Ivo
Jednatel společnosti
mobil: +420 602 738 430
e-mail: info@vhatelier.cz

Ing. Krčma Marek
Vedoucí střediska Vodní toky, nádrže
tel.: +420 530 504 823
mobil: +420 605 979 902
e-mail: krcma@vhatelier.cz

Ing. Raček Jakub
Vedoucí střediska Inženýrské sítě
tel.: +420 530 504 828
mobil: +420 604 981 530
e-mail: racek@vhatelier.cz

:: VH atelier / Reference - podrobne informace

Realizace - podrobné informace o zakázce

Název akce:

Zpracování a analýzy čistírenských kalů

Rok zakázky:2018

Projekt "ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZY ČISTÍRENSKÝCH KALŮ" byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je provedení řady zkoušek a chemických analýz na vzorcích čistírenského kalu včetně jeho termické úpravy (depolymerizace prostřednictvím nízkoteplotní pomalé mikrovlnné pyrolýzy) pro účely zpracování typizovaného návrhu technologické linky kalového hospodářství. Ministerstvo průmyslu a obchodu