VH atelier, spol.s r.o.

Merhautova 1066/216
613 00 Brno

e-mail: info@vhatelier.cz

IČ: 49 43 72 67
DIČ: CZ49437267
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 27-8608850237/ 0100
Výpis z OR vydal Krajský obchodní
Soud v Brně, oddíl C, vložka 12070


Korespondenční adresa:
Merhautova 1066/216
613 00 Brno


Ing. Pospíšil Ivo
Jednatel společnosti
mobil: +420 602 738 430
e-mail: info@vhatelier.cz

Ing. Krčma Marek
Vedoucí střediska Vodní toky, nádrže
tel.: +420 530 504 823
mobil: +420 605 979 902
e-mail: krcma@vhatelier.cz

Ing. Raček Jakub
Vedoucí střediska Inženýrské sítě
tel.: +420 530 504 828
mobil: +420 604 981 530
e-mail: racek@vhatelier.cz

:: VH atelier / Reference - podrobne informace

Realizace - podrobné informace o zakázce

Kanalizace ČOV Svitávka
Název akce:

Kanalizace ČOV Svitávka

Stupeň PD:DPS
Rok zakázky:2011

Stavba řeší odkanalizování městyse Svitávka kombinovaným způsobem a to gravitačně s přečerpáváním. Na kanalizační síti bude vybudováno celkem 12 čerpacích stanic. Osm čerpacích stanic je navrženo s ponornými čerpadly v mokré jímce, čtyři centrální ČS jsou navrženy se separací pevných látek. Pro čištění odpadních vod je navržena dvojlinková mechanicko-biologická čistírna v zastřešeném objektu o kapacitě 2228 EO s chemickým srážením fosforu. 12 čerpacích stanic, z toho 4 se separací pevných látek, celková délka kanalizace 12.5km, z toho výtlaky PE90-110 v délce 2.8km, potrubí PP hladké SN12, výtlaky polyethylen