Lidická 960/81
602 00 Brno

e-mail: info@vhatelier.cz

IČ: 49 43 72 67
DIČ: CZ49437267
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 27-8608850237/ 0100
Výpis z OR vydal Krajský obchodní
Soud v Brně, oddíl C, vložka 12070


Korespondenční adresa:
Merhautova 1066/216
613 00 Brno


Ing. Pospíšil Ivo
Jednatel společnosti
mobil: +420 602 738 430
e-mail: info@vhatelier.cz

Ing. Krčma Marek
Vedoucí střediska Vodní toky, nádrže
tel.: +420 530 504 823
mobil: +420 605 979 902
e-mail: krcma@vhatelier.cz

Ing. Raček Jakub
Vedoucí střediska Inženýrské sítě
tel.: +420 530 504 828
mobil: +420 604 981 530
e-mail: racek@vhatelier.cz

Aktualita:
V r.2013 – 2014 byla zpracována naší firmou akce „Studie proveditelnosti stavby Suchá nádrž Vřesina“. Investorem akce je Povodí Odry, s.p.
Akce je hrazena z prostředků Operačního programu životního prostředí.

C.3.1. Situace zájmového území - suchá nádrž 1 M 1 000.pdf
C.3.2. Situace zájmového území - suchá nádrž 2 M 1 000.pdf
Program OPŽP
Středisko Inženýrské sítě
Středisko Vodní toky, nádrže


Realizace

Rok zakázky Typ zakázky

Vysoké nad Jizerou - Stará Ves
Název akce:

Vysoké nad Jizerou - Stará Ves

Stupeň PD:DZS
Rok zakázky:2010

více informací >>>

Letovice - obnova čerpací stanice - ulice Podlesí
Název akce:

Letovice - obnova čerpací stanice - ulice Podlesí

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2010

více informací >>>

Kanalizace a ČOV Veselá
Název akce:

Kanalizace a ČOV Veselá

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2010

více informací >>>

Název akce:

Splašková kanalizace a ČOV, obec Maršov

Stupeň PD:DPS, R
Rok zakázky:2010

více informací >>>

Sudice - stoka C - průtah obcí
Název akce:

Sudice - stoka C - průtah obcí

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2010

více informací >>>

Kanalizace a ČOV Kozlany
Název akce:

Kanalizace a ČOV Kozlany

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2010

více informací >>>

Kanalizační přípojka pro RD na parcele 188 - KÚ Otnice
Název akce:

Kanalizační přípojka pro RD na parcele 188 - KÚ Otnice

Stupeň PD:DOS
Rok zakázky:2010

více informací >>>

Kanalizace a ČOV Věstonice
Název akce:

Kanalizace a ČOV Věstonice

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2009

více informací >>>

Kanalizace a ČOV Svitávka
Název akce:

Kanalizace a ČOV Svitávka

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2009

více informací >>>

Lipůvka - odkanalizování výustí - výusť jihozápad
Název akce:

Lipůvka - odkanalizování výustí - výusť jihozápad

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2009

více informací >>>

Lipůvka - odkanalizování výustí - výusť jihovýchod
Název akce:

Lipůvka - odkanalizování výustí - výusť jihovýchod

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2009

více informací >>>

Vysoké nad Jizerou - ČOV Tříč
Název akce:

Vysoké nad Jizerou - ČOV Tříč

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2009

více informací >>>

Vysoké nad Jizerou - Stará Ves
Název akce:

Vysoké nad Jizerou - Stará Ves

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2009

více informací >>>

Brťov u Černé Hory RD 277/2 - Kanalizace a DČOV
Název akce:

Brťov u Černé Hory RD 277/2 - Kanalizace a DČOV

Stupeň PD:DOS
Rok zakázky:2009

více informací >>>

Útěchov - odkanalizování sportovního areálu
Název akce:

Útěchov - odkanalizování sportovního areálu

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2009

více informací >>>

Kanalizace a ČOV Veselá
Název akce:

Kanalizace a ČOV Veselá

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2009

více informací >>>

Splašková kanalizace Bohdalice
Název akce:

Splašková kanalizace Bohdalice

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2008

více informací >>>

Rekonstrukce kanalizace Lipůvka - odstranění havarijního stavu
Název akce:

Rekonstrukce kanalizace Lipůvka - odstranění havarijního stavu

Stupeň PD:DSP
Rok zakázky:2008

více informací >>>

Splašková kanalizace Nemotice
Název akce:

Splašková kanalizace Nemotice

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2008

více informací >>>

Kanalizace a ČOV Snovídky
Název akce:

Kanalizace a ČOV Snovídky

Stupeň PD:DUR
Rok zakázky:2008

více informací >>>